تبلیغات


استفاده طولانی‌مدت از اینترنت باعث مشکلات روانی می‌شود

استفاده طولانی‌مدت از اینترنت باعث مشکلات روانی می‌شود

به نقل از یک متخصص در حوزه روانشناسی،

کارشناس ارشد روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: استفاده طولانی‌مدت از اینترنت مشکلات زیان‌بار روانی بر روی افراد دارد که انزوا و جدایی اعضای خانواده از یکدیگر مهم‌ترین عوارض آن محسوب می‌شود.

جمیله کیانی بیان داشت: خانواده‌ای که در آن تمامی اعضا ازجمله پدر، مادر و فرزندان هر یک به‌تنهایی در فضای مجازی بوده افرادی هستند که تنها ازنظر فیزیکی در کنار هم بوده و در دنیای واقعی از یکدیگر به دور هستند.منبع این نوشته : منبع