تبلیغات


مضرات حضور دائم در فضای مجازی

Image result for ‫تاثیرات فضای مجازی برای نوجوانان‬‎

آیا در مورد استفاده افراطی از فضای مجازی و پیامدهای آن اطلاع دارید و می دانید چه عوارض روحی و روانی برایتان به دنبال خواهد داشت؟

سیما فردوسی،روانشناس، با اذعان نسبت به استفاده افراطی برخی افراد از فضای مجازی و شبکه‌های

اجتماعی اظهار داشت: پیشرفت تکنولوژی و فناوری روز موجب تسهیل ارتباطات شده است اما در این میان برخی از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بیش از حد لازم استفاده می‌کنند.منبع این نوشته : منبع